një udhëtim

sa njëmijë foto!

Trageti "Alpin" i linjës Fierzë-Koman-Fierzë është rikthyer si asnjëherë më parë!
Shërbimi i ofruar është i standardeve më të larta.

Çmimet Kontakto tani

një udhëtim

sa njëmijë foto!

Nisja nga Fierza në orën 09:00. Nisja nga Komani në orën 12:00.
Çdo ditë në shërbimin tuaj.

Shërbime Rezervo tani
Instagram