Kontakto tani

Tiranë

/ /
ADRESË

Rruga e Elbasanit, Tiranë
Shqipëri

Telefon

+355 (0)68 80 12 731

Fierzë

/ /
ADRESË

Fierze, Bajram Curri
Shqipëri