Contact now

At Tirana

/ /
Address

Rruga e Elbasanit, Tiranë
Shqipëri

Phone

+355 (0)68 80 12 731

At Fierza

/ /
Address

Fierze, Bajram Curri
Shqipëri