Shërbimet tona

Ne besojmë tek cilësia

/ /

Cilësia, korrektësia dhe siguria janë tre elementët bazë të shërbimit unik që ofrojmë ne.

Turizëm

Në çdo udhëtim mund të akomodohen me komoditet 250 persona, 170 prej të cilëve me ulëse.

Mallra dhe automjete

Në çdo udhëtim mund të transportohen 21 kamionë dhe 20 autovetura ose 60 autovetura.